Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS

Wczoraj, tj, 1  kwietnia 2020 roku weszła w życie specustawa zwana tarczą antykryzysową (czyli ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa Covid-19). Tarcza antykryzysowa obejmuje rozwiązania prawne mające zminimalizować skutki kryzysu wywołane pandemią koronawirusa.

Na jaką pomoc mogą liczyć pracodawcy? W tym i kolejnych wpisach postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Samozatrudniona kobieta liczy pomoc dla swojej firmy

Chyba najdalej idącą pomocą przewidzianą przez tarczę antykryzysową jest zwolnienie z opłacania składek ZUS przez okres trzech miesięcy. Beneficjentami tej pomocy będą głównie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników.

Warto wiedzieć, że chodzi tutaj również o zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. Dlatego dziś krótko i bardzo konkretnie bo na temat pomocy dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień z opłacania składek ZUS.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla samozatrudninych

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja nie będziesz musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.

Aby na 3 miesiące uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, złóż wniosek RDZ.

Wniosek możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną: przez PUE ZUS lub przez gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS (wniosek wrzuć do skrzynki na dokumenty, nie musisz kontaktować z się pracownikiem placówki).

Zwolnienie dotyczy wszystkich składek ZUS (ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych) należnych za okres od 01 marca do 31 maja 2020 roku.

Zwolnienie dotyczy osób prowadzących działalność pozarolniczą i wykonujących ją przed 1 lutego 2020 r., opłacających składki na własne ubezpieczenia oraz osób z nimi współpracujących.

Osoba prowadząca działalność to, wg art. 8 ust. 6 ustawy o sus, co do zasady:

  • osoba prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (wpis do CEIDG)
  • twórca i artysta, osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu,
  • wspólnik spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunkiem zwolnienia ze składek jest nieprzekroczenie – w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek – kwoty przychodu w wysokości 15.681,00 zł oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowych (lub imiennych raportów miesięcznych należnych) za wnioskowany okres, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwaga – zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru – czyli „standardowa” dla większości, comiesięczna wysokość. Niestety – nie wiemy jeszcze jak to będzie z przedsiębiorcami opłacającymi składki w wyższej wysokości (od podstawy wyższej niż najniższa). Jeśli pojawi się jakiekolwiek wyjaśnienie ZUS dotyczące takich przedsiębiorców – natychmiast o nim poinformujemy.

Nie poniesiesz żadnych kosztów, a zaoszczędzisz na składkach ZUS przez 3 miesiące. Także warto skorzystać.

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników)

Jeśli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz maksymalnie 9 osób, możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 maja nie będziesz musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Wystarczy, że złożysz wniosek.

Zwolnienie dotyczy płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. (uwaga! nie dotyczy to tylko pracowników, chodzi o „ubezpieczonych”!!! – czyli liczymy też właścicieli firm i wykonujących pracę na podstawie innej umowy np. zlecenia).

Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą można objąć zwolnienie.

Brak jest też jakichkolwiek dodatkowych kryteriów udzielenia pomocy, takich jak np. wysokość wynagrodzenia, wysokość przychodów firmy. Warunkiem jest jedynie zgłoszenie do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych na ostatni dzień lutego 2020 roku.

Żeby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć wniosek RDZ. Termin złożenia wniosku upływa 30 czerwca 2020 roku, czyli nie musisz składać wniosku przed terminem zapłaty ZUS.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 9 pracowników, nie może skorzystać z w/w zwolnienia. W takim przypadku, może jedynie wnioskować o odroczenie obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od lutego do kwietnia 2020 o trzy miesiące według uproszczonej aktualnie formuły. We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy i na brak możliwości opłacenia w terminie w/w należności.

Przeczytaj także:

1. Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?
2. Koronawirusa a stan niewypłacalności?

Zdjęcie: bruce mars

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top