Fundacja rodzinna – co to jest?

Fundacja rodzinna to typ fundacji prywatnej, która jest tworzona przez jedną rodzinę w celu zarządzania jej aktywami i wspierania działań charytatywnych lub filantropijnych. Głównym jej celem jest, aby z majątku prywatnego korzystały wskazane osoby ( w tym najbliższa rodzina) i aby odbywało się to przez pokolenia.

Celem takiej fundacji jest często zachowanie majątku rodzinnego i przekazywanie go z pokolenia na pokolenie, przy jednoczesnym wspieraniu konkretnych celów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych lub naukowych. Fundacje rodzinne mogą również służyć jako narzędzie planowania sukcesji i ochrony majątku przed ryzykami zewnętrznymi.

Założyciele fundacji określają jej cele statutowe, a zarządzanie fundacją zazwyczaj leży w rękach członków rodziny lub powołanych przez nich zarządców. Fundacje rodzinne, podobnie jak inne fundacje prywatne, podlegają regulacjom prawnym danego kraju, które mogą dotyczyć zarówno sposobu ich tworzenia, funkcjonowania, jak i opodatkowania. W różnych krajach zasady dotyczące fundacji rodzinnych mogą znacznie się różnić, dlatego ważne jest, aby konsultować się z ekspertami prawnymi i podatkowymi w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i optymalizacji korzyści podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top