Tarcza antykryzysowa – POŻYCZKA (bezzwrotna?) dla mikroprzedsiębiorców

„Tarcza antykryzysowa” która weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku, wprowadziła szereg narzędzi, które maja uchronić gospodarkę przed kryzysem z powodu epidemii koronawirusa.

Jednym z tych instrumentów jest specjalna pożyczka dla najmniejszych firm (o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek ZUS pisałam w poprzednim artykule).

Mikropożyczka dla kogo?

POŻYCZKA bezzwrotnaZ tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy (mikro) którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

O pożyczkę może ubiegać się tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorca (podmiot zatrudniający do 10 pracowników, z obrotami poniżej 2 mln EUR).

Gdzie należy złożyć wniosek?

W powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl.

Formularz wniosku o udzielenie pożyczki będzie dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy, Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – https://psz.praca.gov.pl/ oraz poprzez platformę: praca.gov.pl wraz z formularzem umowy.

Kiedy pożyczka zostanie wypłacona?

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Czy istnieje możliwość umorzenia pożyczki?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Kwota tej pożyczki jest symboliczna i udzielana ma być do wysokości 5.000 zł.

Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej?

Tak, uzyskanie pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej, nie wyklucza skorzystania z pozostałych form pomocy.

 

Podobne artykuły:

1. Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS
2. Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?
3. Koronawirusa a stan niewypłacalności?

Zdjęcie: Allef Vinicius

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top