Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – „POLKON” S.A.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu „POLKON” spółka akcyjna w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 9 sierpnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika „POLKON” spółka akcyjna, ul. Jana Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław, KRS 0000807735, NIP 8982185122.

Dzień układowy został wyznaczony na 7 września 2022 r.

To Top