Gospodarstwo Rolne Przemysław Cierpisz – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Gospodarstwo Rolne Przemysław Cierpisz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie o sygn. akt: XV GRz 30/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Przemysław Cierpisz (NIP: 5571543239), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 29 czerwca 2022 r.

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 10 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie  420.310,94 zł, co stanowiło 84 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top