Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt: XV GRz 13/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki (NIP: 5621806239), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 20 maja 2022 r.

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 8 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie  335 788,71 zł, co stanowiło 74,11 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top