Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Kancelaria Prawno-Finansowa Bartłomiej Krukowski

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Kancelaria Prawno-Finansowa Bartłomiej Krukowski w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 25 lipca 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika Kancelaria Prawno-Finansowa Bartłomiej Krukowski, ul. Jagiełły 15/27, 60-694 Poznań, NIP 9720608295.

Dzień układowy został wyznaczony na 24 sierpnia 2022 r.

To Top