Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – MERIDIAN’S sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu MERIDIAN’S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 19 lipca 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika MERIDIAN’S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Wielkopolska 29/2, 60-603 Poznań, NIP 7773238612, KRS 0000508407.

Dzień układowy został wyznaczony na 18 sierpnia 2022 r.

To Top