VIA VOX GROUP sp. z o.o. – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ w postępowaniu prowadzonym wobec dłużnika Via Vox Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt: XI GRz 8/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec dłużnika Via Vox Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000545280), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 1 grudnia 2021 r.

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 8 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie 10 509 728,67 zł, co stanowiło 100 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top