Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – MAREK NOWAK POZDENT; STOMATOLOGIA MAREK NOWAK MASTERDENTAL; Masterdental Marek Nowak

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu MAREK NOWAK POZDENT; STOMATOLOGIA MAREK NOWAK MASTERDENTAL; Masterdental Marek Nowak w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 28 czerwca 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika MAREK NOWAK POZDENT; STOMATOLOGIA MAREK NOWAK MASTERDENTAL; Masterdental Marek Nowak, ul. Czajcza 1a, 61-546 Poznań, NIP 7821419850, PESEL: 62070301410.

Dzień układowy został wyznaczony na 28 lipca 2022 r.

To Top