Gospodarstwo Rolne Stanisław Skrobiszewski – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Gospodarstwo Rolne Stanisław Skrobiszewski

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt: V GRz 28/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Stanisław Skrobiszewski (NIP: 8781646467), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 17 czerwca 2022 r. 

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 6 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie  1.467.878,86 zł, co stanowiło 88,62 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top