Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Gospodarstwo Rolne Hubert Kwiatkowski

Informujmy, że Restrukta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została nadzorcą układu Gospodarstwo Rolne Hubert Kwiatkowski w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 13 lipca 2022 r. na Tablicy Obwieszczeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Hubert Kwiatkowski, Smuszewo 30, 62-110 Smuszewo, PESEL: 90112603473, NIP: 7661919212.

Dzień układowy został wyznaczony na 12 sierpnia 2022 r.

To Top