Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Leader School Aneta Tobys

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Leader School Aneta Tobys w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 23 czerwca 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika Leader School Aneta Tobys, ul. Kasprowicza 33, 62-050 Mosina, NIP 7771587478, REGON 634595821.

Dzień układowy został wyznaczony na 22 lipca 2022 r.

 

To Top