Kilka lat temu na moim blogu pojawił się tekst o zmianach przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które planowały wdrożenie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 maja 2015 r. ws. postępowania upadłościowego nr 2015/848, które przewidywało utworzenie scentralizowanego systemu, łączący rejestry funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

System miałby służyć gromadzeniu oraz ujawnianiu informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, objąć wszystkie rejestry upadłości i europejski portal eSprawiedliwość w jednym miejscu. (zobacz wpis: Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości  )

Ponad dwa lata pracy nad rejestrem dały taki rezultat, że… nadal na niego czekamy.

Projekt na poziomie krajowym został zlikwidowany, ponieważ pojawiła się nowa, bardziej ambitna koncepcja stworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych zakładają, że ten w założeniu ma działać od grudnia przyszłego roku.

Na czym polega różnica?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest bardziej rozwiniętym projektem, zakłada udostępnienie informacji wychodzących poza minimum wymagane unijnym rozporządzeniem, jak np. rozszerzenie bazy o informacje związane z upadłością i zakazach pełnienia funkcji kierowniczych.

Wprowadzenie rejestru ma pozwolić na dokonanie całkowitej elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez prowadzenie akt tych postępowań oraz składanie wszelkich pism i wniosków w ich ramach w formie elektronicznej. Ma to pozwolić na łatwiejszy dostęp do akt. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, zostanie zbudowany jeden system teleinformatyczny, który będzie obsługiwał postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz Krajowy Rejestr Zadłużonych (poczytaj o upadłości konsumenckiej).

Warto wskazać, że wraz z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych zostanie zlikwidowany Rejestr Dłużników Niewypłacalnych działający obecnie na podstawie ustawy o KRS.

Krajowy Rejestr Zadłużonych zakłada realizację wymagań Parlamentu Europejskiego. Statystyki wskazują, że liczba prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych stale rośnie. Pozytywnie należy też ocenić wolę połączenia instytucji Krajowego Rejestru Zadłużonych z Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych, jako że pozwoli na weryfikację niewypłacalności innych podmiotów np. osób fizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top