Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (tzw. TNS) w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jest możliwe zarówno w postępowaniu upadłościowym jak i restrukturyzacyjnym.

Na temat funkcji TNS w postępowaniu upadłościowym przeczytasz tutaj:  TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY – KTO TO ?

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego, powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego ma miejsce po złożeniu wniosku o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego, ale jeszcze przed otwarciem właściwego postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto dodać, iż TNS nie jest powywoływany zawsze – ma to miejsce jedynie w sytuacjach, kiedy sąd uzna, że ten sposób zabezpieczenia majątku dłużnika jest najodpowiedniejszy w danym przypadku.

W związku z powyższym, w postępowaniu restrukturyzacyjnym układowym, zgodnie z art. 268 PR sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto zgodnie z ust 2 art 268 PR,

sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. Uchylając zajęcie rachunku bankowego, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony.

Analogiczny przepis znajdziemy w przepisach o postępowaniu sanacyjnym, zgodnie z art. art. 286 PR

W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym (z wyłączeniem art. 42-46 PR)

***

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top