Postępowanie upadłościowe Jakob International Tadeusz Kucera

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 31 października 2019 r. została ogłoszona upadłość Tadeusza Kucery prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakob International Tadeusz Kucera obejmująca likwidację majątku (sygn. akt XI GU 272/18). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.  Mocą wskazanego postanowienia wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej i zastępcę sędziego – komisarza w osobie Adama Januszewskiego. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 13 listopada 2019 r. wyznaczono BR Restrukturyzacja sp. z o.o. (obecnie Restrukta sp. z o.o.) na syndyka masy upadłości (sygn. akt XI GUp 306/19).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top