Browar Czarnków S.A. – zmiana terminu Zgromadzenia Wierzycieli

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Poznaniu  zmienił postanowienie z 24 czerwca 2020 roku w  przedmiocie przeprowadzenie głosowania nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w ten tylko sposób, że zobowiązał wierzycieli do oddania głosu w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku – pod rygorem uznania, że wierzyciel wstrzymał się od głosu.

Wobec powyższego głosy pisemne należy wysłać bezpośrednio do Kancelarii nadzorcy sądowego Izabeli Rajczyk na adres: ul. Mickiewicza 5/3, 60 – 833 Poznań w terminie do 27 listopada 2020 roku, a nie do 30 września jak wskazana w zawiadomieniu nadzorcy sądowego z 12 sierpnia 2020 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top