Postępowanie o zatwierdzenie układu – GARIN sp. z.o.o

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki GARIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

W dniu 29 wrzesień 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika GARIN Sp. z o.o. ul. Rynarzewska 3A/39, 60 – 133 Poznań, KRS: 00000764838, NIP: 7792501708, REGON: 382170973

Dzień układowy został wyznaczony na 22 wrzesień 2021 r.

To Top