Kolejne zmiany prawa upadłościowego przed nami. We wrześniu 2019 r., prezydent podpisał nowelizację prawa upadłościowego, która wejdzie w życie w 2020 r.

Nowe, dosyć liberalne przepisy przewidują „rozwiązania, które pozwolą osobą fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjść z zadłużenia, odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikami”  – podkreśla MS w komunikacie.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność dłużnika to stan, w którym nie może on wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań np. nie ma środków na spłatę rat kredytowych.

Zobacz też koniecznie:

Jak wynika z danych MS, od zmiany przepisów upadłości konsumenckiej z 2016 r., ogłoszono w 2016 r. 4 tys. 447 upadłości konsumenckich, przy 8 tys. 694 złożonych wnioskach; w 2017 r. ogłoszono 5 tys. 470 upadłości konsumenckich, przy 11 tys. 120 złożonych wnioskach, zaś w 2018 r. ogłoszono 6 tys. 552 upadłości konsumenckie, przy 12 tys. 719 złożonych wnioskach.

Tymczasem – jak przekazano w komunikacie MS –

… w Kanadzie, porównywalnej z Polską pod względem liczby ludności, rocznie przeprowadza się ok. 130 tys. postępowań związanych z niewypłacalnością konsumentów, w USA – ponad 700 tys., we Francji – ok. 200 tys., w Anglii i Walii – ok. 90 tys., a w Niemczech – ok. 80 tys.

Dlatego ustawodawca w nowelizacji przewidział szereg zmian w zakresie własnie upadłości konsumenckiej, które wejdą w życie w 2020 r. Dziś krótko przedstawiam najważniejsze z nich:

  • możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) w uproszczonej procedurze czyli bez wyznaczenia sędziego komisarza;
  • rezygnacja z konieczności badania przez sąd, na etapie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Okoliczności te będą miały znaczenie dla ustalenia okresu trwania planu spłaty wierzycieli. Dotychczas plan taki może zostać ustalony na maksymalnie 36 miesięcy. Po nowelizacji będzie on trwał od 36 do 84 miesięcy.
  • ustawa przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z minimalnym udziałem sądu – pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który ma przy tym czuwać nad wykonaniem zawartego układu – o ogłoszeniu upadłości będzie przede wszystkim decydować stan niewypłacalności;
    zobacz wpis: DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY – nowy zawód ?
  • wprowadzenie dla dłużnika nie będącego przedsiębiorcą możliwości złożenia propozycji szybkiej sprzedaży majątku w trybie tzw. przygotowanej licytacji;
  • ustawa przewiduję, iż zgłoszenie wierzytelności należy składać bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego, wykonującego funkcję syndyka;
  • wskazuję wprost, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia;

wprowadza też zwiększenie ochrony byłych małżonków przed skutkami upadłości konsumenckiej;

na temat upadłości konsumenckiej więcej przeczytasz:

Co to jest upadłość konsumencka?

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

***

Więcej poczytasz też tutaj: https://www.rp.pl/Konsumenci/305159984-Uproszczenia-w-upadlosci-konsumenckiej—rzad-przyjal-projekt-zmian-w-prawie.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top