Zawarcie umowy kredytowej nie powoduje, że trzeba jej przestrzegać wyłącznie na takich warunkach, jakie narzuca na klienta bank. Każdą umowę można zmienić po jej zawarciu, wystarczy odpowiednie uzasadnienie i trochę umiejętności negocjacyjnych.

Warto rozmawiać, gdyż od tego rozpoczyna się drogę do wyjścia z problemów, nie tylko finansowych.

Poczytaj o zmianach w upadłości konsumenckiej w 2019 roku: https://restrukta.pl/zmiany-w-upadlosci-konsumenckiej-2019-2020-r/

Restrukturyzacja kredytu to po prostu zmiana warunków spłaty podsiadanego zadłużenia. Takie rozwiązanie umożliwiają przepisy Prawa bankowego.

Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy – art. 75c. Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Najłatwiej jest po prostu skontaktować się z bankiem i w rozmowie z doradcą klienta w siedzibie banku lub przez telefon dowiedzieć się, jakie rozwiązania przewiduje się na okoliczność restrukturyzacji. Nie każdy bank proponuje takie same sposoby na restrukturyzację. Duża część banków publikuje takie informacje wraz z formularzami wniosku o restrukturyzację do wypełnienia na swoich stronach internetowych.

Poniżej przedstawiam najczęściej stosowane przez banki metody restrukturyzacji zobowiązań.

Sposoby na restrukturyzację kredytu

W ramach restrukturyzacji można zwrócić się o:

– zmianę harmonogramu spłat
Rozłożenie zobowiązania na więcej rat, przez co maleje rata, ale wydłuża się czas spłaty, a także… rosną odsetki.
Oczywiście istnieje też możliwość skrócenia czasu kredytowania, co pozwala na oszczędność na odsetkach.

– przewalutowanie kredytu
Zmieniając walutę kredytu w którym jest małe oprocentowanie zyskujemy płacąc mniejsze odsetki. Przewalutowanie jest ryzykowne ze względu na możliwe skoki w wartości walut.

– odroczenie rat spłaty
Jest to po prostu czas w którym nie płaci się rat, jednak odsetki są cały czas naliczane.

– refinansowanie kredytu

Jest wiele instytucji, które udzielają pożyczek na spłatę zobowiązań, gdy bank odmawia restrukturyzacji istniejących kredytów. W przypadku posiadania kilku małych kredytów, może być warto skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, tj. zamienić małe zobowiązania w jedno, większe, na korzystniejszych warunkach.

Postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw

Rozwiązania proponowane w ramach restrukturyzacji kredytu mogą zostać zastosowane także w przypadku postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Umowy kredytowe w takich przypadkach ulegają zamrożeniu. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego znacząco ograniczają możliwość wypowiedzenia kredytu w trakcie restrukturyzacji. Gdy środki z kredytu zostały przekazane dłużnikowi przed otwarciem postępowania, wypowiedzenie umowy jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody rady wierzycieli.

Nie jest ona jednak wymagana w momencie gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika zobowiązań nieobjętych układem, albo inna sytuacja, którą przewiduje umowa kredytowa, a wynikła po dacie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, do umów, które są wypowiedziane przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego gdy bieg okresu wypowiedzenia upływa po otwarciu postępowania, a także kiedy umowę rozwiązuje się za porozumieniem stron.

Instytucje finansowe są przygotowane na zmienną sytuacją finansową i same proponują rozwiązania, które mają za zadanie ułatwienie spłaty kredytu. Banki, choć utożsamiane jako nieludzkie instytucje nastawione na zysk, mają interes w tym, by ich klienci spłacali swoje zobowiązania; do spełnienia tego celu łatwiej jest zmodyfikować warunki umowy, niż korzystać z usług firm windykacyjnych, czym generować dodatkowe koszty.

Warto pamiętać, by zwrócić się do banku o restrukturyzację kredytu, nie gdy sytuacja finansowa się pogorszyła, ale najszybciej jak tylko da się ją przewidzieć. Bank będzie bardziej skłonny do zmiany warunków, będąc postrzegany jako solidny, chętny do współpracy kredytobiorca, spłacający swoje zobowiązania na czas. Konsekwencje prawne wdrożonej restrukturyzacji mogą nadszarpnąć relację z bankiem, zbyt nonszalanckie podejście do relacji z bankiem może sprawić, że to właśnie dłużnik stanie się ofiarą poczucia bezpieczeństwa zbudowanego na przejściowej ochronie przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj także:
  1. RESTRUKTURYZACJA zamiast upadłości
  2. Restrukturyzacja oczami Banku część 1
  3. RESTRUKTURYZACJA oczami Banku – część 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top