Zgromadzenie Wierzycieli BOMIS – odroczone do dnia 21 kwietnia 2021 r.

W dniu 24 marca 2021 roku  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika Jarosława Tomczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomczak Jarosław BOMIS w Lesznie w celu głosowania nad układem postanowił odroczyć Zgromadzenie Wierzycieli do dnia 21 kwietnia 2021 roku, godz. 10:00, sala 133.

To Top