Gdy wiesz już, czym jest upadłość konsumencka, warto rozwiać wątpliwości, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Wiesz już, że jest to możliwość dostępna dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pozostają w spółce.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką możesz ogłosić tylko jeśli nie jesteś przedsiębiorcą i  stałeś się  niewypłacalny (nie regulujesz na bieżąco swoich zobowiązań- np. nie płacisz rachunków, nie spłacasz rat kredytu itp.). Bez znaczenia pozostaje twój wiek. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć również rolnik, pod warunkiem, że nie prowadzi równolegle działalności gospodarczej. Bankructwo może ogłosić także osoba fizyczna, która jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie. Wówczas w imieniu takiej osoby będzie działać przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Jeśli należysz do grona przedsiębiorców, czyli prowadzisz działalność gospodarczą lub zawiesiłeś jej prowadzenie, to niestety, upadłość konsumencka nie jest dla ciebie. Poza tym, upadłości konsumenckiej nie można ogłosić wobec wspólników osobowych spółek handlowych, którzy bez ograniczenia odpowiadają za długi spółki (wspólnicy spółki jawnej i partnerskiej oraz komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz komandytariuszy i akcjonariuszy, którzy odpowiadają za długi spółki (gdy w nazwie spółki znajdzie się imię i nazwisko komandytariusza lub akcjonariusza). Z upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać rolnicy, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego prowadzą jeszcze inną działalność gospodarczą lub zawodową. Podlegają oni wtedy pod przepisy o upadłości przedsiębiorców.

Przeczytaj także:

Co to jest upadłość konsumencka?

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

To Top