Postepowanie o zatwierdzenie układu UPR – Maciej Czajkowski prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą RENCARS

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Macieja Czajkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RENCARS MACIEJ CZAJKOWSKI w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086)

W dniu 6 kwietnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika Macieja Czajkowskiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RENCARS MACIEJ CZAJKOWSKI, ul. Towarowa 2, 67-400 Wschowa, NIP 6971856735, REGON 971297577, PESEL 79022500872,

Dzień układowy został wyznaczony na 22 marca 2021 r.

To Top