Może być zdjęciem przedstawiającym tekstNo właśnie czym?
Instytucja upadłości konsumenckiej została uregulowana w ustawie Prawo upadłościowe. Jest to specjalna procedura sądowa pozwalająca na oddłużenie osób, które przestały radzić sobie ze spłatą zobowiązań.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność dłużnika to stan, w którym nie może on wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań np. nie ma środków na spłatę rat kredytowych.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowane do osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  24 marca 2020 weszły w życie przepisy nowelizacji prawa upadłościowego, zawierają one uproszczone zasady przeprowadzenia upadłości konsumenckiej.

Głównym zadaniem postępowania jest oddłużenie, czyli doprowadzenie do pełnej lub częściowej spłaty wierzycieli. Następuje to z posiadanego przez dłużnika majątku (jeśli taki majątek posiada). Możliwe jest również umorzenie długów w całości bądź części.

Zobacz także:

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

To Top