Może być zdjęciem przedstawiającym tekstUpadłość konsumencka – znowelizowana w marcu zeszłego roku, jest obecnie bardzo dobrym narzędziem do oddłużenia wielu osób, które nie potrafią poradzić sobie same ze swoimi zobowiązaniami. Do niewątpliwych zalet procedury upadłości konsumenckiej możemy zaliczyć:

 • komfort psychiczny – problem z długami to nieustanne napięcie psychiczne, które przeradza się w strach, a nawet w depresję. Uwolnienie od długów, nawet w takiej formie jak upadłość konsumencka, to uwolnienie się od dużych kłopotów
  i ucieczka przed nękaniem przez wierzycieli;
 • spokój – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadłego w kontaktach z wierzycielami reprezentuje syndyk, co niewątpliwe wpływa na komfort psychiczny upadłego. Przede wszystkim upadły nie jest już nachodzony przez komorników czy windykatorów;
 • oddłużenie – upadły zostaje oddłużony z chwilą wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań. Zobowiązania upadłego, które były objęte postępowaniem upadłościowym, nie mogą być już egzekwowane przez wierzycieli;
 • zawieszenie postepowań egzekucyjnych i sądowych – upadłość konsumencka zawiesza trwające postępowanie egzekucyjne a także toczące się postępowania sądowe;
 • dłużnik uwalnia się od komornika – w momencie otwarcia upadłości konsumenckich egzekucje komornicze podlegają umorzeniu a wszczęte postępowania zawieszone;
 • brak obowiązku posiadania majątku – upadłość konsumencką możemy ogłosić nawet jeśli upadły nie posiada żadnego majątku.
 • zatrzymanie rosnących odsetek – od dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele nie mają możliwości naliczania odsetek od niezapłaconych należności, co powoduje, ze dług dalej nie wzrasta.
 • rozłożenie części zobowiązań na raty – ustalanie plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego oraz innych osób na jego utrzymaniu, biorąc pod uwagę również ich potrzeby mieszkaniowe;
 • możliwe jest też całościowe oddłużenie bez ustalenia planu spłaty, natomiast dotyczy to wyjątkowych sytuacji.

Upadłość konsumencka ma wiele pozytywnych stron. Warto jednak dla przedstawienia pełnego obrazu tego postępowania wspomnieć też o wadach:

 • największym minusem jest utrata majątku (w postępowaniu upadłościowym syndyk, by zaspokoić wierzycieli, musi sprzedać cały majątek dłużnika),
 • nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu: oddłużanie nie obejmuje należności wynikających z kary grzywny, postępowania karnego, zadośćuczynienia, obowiązku naprawienia szkody i alimentów,
 • pewnym dyskomfortem może być również podanie do publicznej wiadomości tj. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji finansowej o danym konsumencie a także umieszczenie danych w Centralnym Rejestrze Upadłości i Restrukturyzacji

Zobacz także:

Co to jest upadłość konsumencka?

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość małżonka a rozdzielność majątkowa

Zmiany UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ w  2020 r.

To Top