Wniosek o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego w upadłości konsumenckiej – wzór

Wobec wszystkich niejasności związanych z wnioskiem o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, postanowiłam wyjść naprzeciw wielu osobom, które zastanawiają się jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony wniosek o wydzielenie kwoty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

O zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego przeczytasz tutaj:
https://restrukta.pl/zaspokojenie-potrzeb-mieszkaniowych-upadlego/

Poniżej przedstawiam Państwu wzór takiego wniosku, który zdecydowanie ułatwi uzyskanie takiej kwoty upadłym, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. A w razie wątpliwości serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu.

***

Miejscowość, data _____

Imię i nazwisko __________

Adres __________

 

Sędzia – komisarz

Sąd Rejonowy Wydział ___________

Sygn. akt: ____________

 

WNIOSEK O WYDZIELENIE KWOTY ZE SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 49113 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, wnoszę o wydzielenie kwoty 36.000,00 zł (1.500,00 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy) z sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału nieruchomości lokalowej nr __ położonej w _____________ przy ul. ___________ wraz z przynależnym udziałem wynoszącym ___________ części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w ________ Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr _________________, stanowiącym moją własność.

 

UZASADNIENIE

 

Prawo własności nieruchomości lokalowej nr _______ położonej w _____________ przy ul. ___________ wraz z przynależnym udziałem wynoszącym ___________ części w nieruchomości wspólnej wchodzi w skład masy upadłości. W chwili ogłoszenia mojej upadłości zamieszkiwałem w przedmiotowym lokalu wraz z moją żoną __________________, niepełnoletnią córką i synem.

Z tego względu, w mojej ocenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych moich i mojej rodziny konieczne jest mieszkanie co najmniej dwupokojowe o powierzchni od 50 m2 do 60 m2. Koszty wynajęcia tego typu lokalu w _______________i okolicach to około 1.500,00 złotych miesięcznie.

Dowód:

  • wydruk przykładowych ofert najmu lokalu mieszkalnego w Zalasewie

Z informacji uzyskanej w Kancelarii Syndyka wynika, że syndyk dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zakupu nieruchomości w kwocie __________ złotych za całą nieruchomość. Należy zaznaczyć, że wnioskowana kwota znajduje pełne pokrycie w kwocie uzyskanej z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w __________ przy ul. _________. Stanowi ona jedynie około __% tej kwoty.

Mając na uwadze fakt, że postępowanie upadłościowe w mojej sprawie będzie trwało jeszcze co najmniej kilka miesięcy, a następnie ustalony zostanie plan spłaty na kolejny okres, wniosek o wydzielenie kwoty z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości przez okres 24 miesięcy jest uzasadniony. Wnioskowana kwota zaspokoi potrzeby mieszkaniowe moje i mojej rodziny przez okres dwóch lat i pozwoli na wykonanie ustalonego w postępowaniu planu spłaty wierzycieli.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

XYZ

(podpis)

zobacz także:

Co to jest upadłość konsumencka?

Jak właściwie napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top