Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca ?

Epidemia koronawirusa. Jakie kroki powinien podjąć przedsiębiorca - negocjacjeO tym, że polską gospodarkę czekają trudne czasy, chyba już wszyscy wiemy. Wirus COVID – 19 powszechnie nazwany koronawirusem rozpowszechnił się do tej pory w ponad 110 krajach, z którego wiele odnotowuje gwałtowny wzrost liczby nowych infekcji. Oprócz wpływu na zdrowie i życie ludzi koronawirus wywołuje również poważne skutki gospodarcze.

Sytuacja z tygodnia na tydzień jest coraz gorsza dlatego większość przedsiębiorców w Polsce zadaje sobie dziś pytanie, jak przetrwać kryzys i zachować płynność finansową. Oczywiście, największe problemy będą dotyczyć tych firm, które już wcześniej zmagały się z zatorami płatniczymi, a sytuacja związana z koronawirusem jedynie pogłębi ten stan.

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nieuchronnie doprowadzą do pogorszenia się kondycji finansowo – ekonomicznej większości przedsiębiorców, co oznacza, że wiele z nich w krótkim czasie znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji.

Co zrobić gdy pojawi się kryzys?

Racjonalne zarządzane przedsiębiorstwo powinno w swoich założeniach uwzględniać również możliwość nadejścia kryzysu. Jeżeli nie zostało to jeszcze wykonane to podstawowym  zadaniem, jest poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu określenia ryzyka oraz oceny aktualnej sytuacji.

Zweryfikowany powinien zostać poziom kosztów jak i oczekiwanych przychodów, wartość zobowiązań oraz należności. Skontrolowanie umowy z kontrahentami nie tylko pod względem możliwości ich realizacji ale również ryzyk i kosztów związanych z niewywiązaniem się z kontraktu przez którąś ze stron.

Po wykonaniu czynności weryfikacyjnych i ustaleniu rzeczywistej sytuacji biznesu należy niezwłocznie przystąpić do próby renegocjacji umów i ustalenia zaktualizowanych do bieżącej sytuacji warunków współpracy z kontrahentami. Przedsiębiorcy powinni reagować na bieżąco poprzez wzajemne ustępstwa, które umożliwią wszystkim przetrwanie sytuacji kryzysowej.

Jeżeli te działania nie wystarczą co dalej?

Jeżeli pomimo podjętych działań zachodzi sytuacja zagrożenia niewypłacalnością lub już jest stan niewypłacalności to przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które zabezpieczy menedżerów spółek kapitałowych przed osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Restrukturyzacja może przebiegać według następujących scenariuszy:

Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Jest prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 %.  Więcej na ten temat: PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE – prawo restrukturyzacyjne

Postępowanie układowe  – pozwala na zatwierdzenie układu po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jak również, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15%. zobacz także: Prawo restrukturyzacyjne – POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Postępowanie sanacyjne – ma szczególny charakter z uwagi na szerszy niż w innych postępowaniach katalog dostępnych środków restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Ma ono pozwolić na kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy.

Umożliwia przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzycieli. Jest to postępowanie najbardziej sformalizowane i rygorystyczne. W tym postępowaniu sąd może pozbawić przedsiębiorstwa prawa do wykonywania zarządu. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj”

Jakie są szanse na skuteczną restrukturyzację?

Prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego jest o wiele większe, gdy podmiot jest jeszcze zdolny do regulowania swoich zobowiązań, niż gdy znajduje się już w stanie niewypłacalności. Wybór konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego zależy od indywidualnej sytuacji danego podmiotu i jego faktycznych potrzeb.

Legitymację do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego ma co do zasady dłużnik. Wyjątek stanowi możliwość złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez wierzyciela osobistego.

Zasada pierwszeństwa postępowania restrukturyzacyjnego przed upadłościowym (występująca w prawie upadłościowym) może uchronić przedsiębiorstwo przed skutkami złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela albowiem w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego, sąd w pierwszej kolejności zobligowany jest do rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego.

Dlaczego ważny jest czas?

W tym kontekście istotna jest również szybkość podejmowania decyzji przez przedsiębiorców. Rzeczywista utrata płynności w warunkach gwałtownie zmniejszających się źródeł dopływu dodatkowej gotówki w praktyce doprowadzi do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub uchylenia układu, a w konsekwencji do upadłości.

Dlatego, biorąc powyższe pod uwagę, zachęcam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, do kontaktu ze mną, celem dokonania wstępnej analizy sytuacji gospodarczej Państwa firmy.

zobacz także: Epidemia koronowirusa a stan niewypłacalności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top