Postępowanie o zatwierdzenie układu – Via Vox Group sp. z o.o.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki z o.o. VIA VOX Group w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

W dniu 18 stycznia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika VIA VOX Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Żmigrodzka 41/49, 60 – 171 Poznań, KRS 0000545280, NIP 7792428609, REGON 360855487.

Dzień układowy został wyznaczony na 15 styczeń 2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top