RIWE GROUP sp. z o.o.– zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ u dłużnika Riwe Group sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie o sygn. akt: V GRz 38/21 zatwierdził układ zawarty w toku postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec dłużnika RIWE GROUP sp. z o.o. (NIP: 7412100594), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 22 lipca 2022 r.

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 12 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie  2.942.165,55 zł, co stanowiło 74,4 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top