Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – OPTIMA MALT sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu OPTIMA MALT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 22 sierpnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego wobec dłużnika OPTIMA MALT spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Bałtycka 48, 61-016 Poznań, KRS 0000123627, NIP 6222119302.

Dzień układowy został wyznaczony na 21 września 2022 r.

To Top