Kolejnym nowym postępowaniem wprowadzonym przez prawo restrukturyzacyjne jest postępowanie układowe.

Jest to postępowanie przewidziane dla przedsiębiorców, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności sporych uprawniających do głosowania nad układem, co dyskwalifikuje ich w kwestii uzyskania zgody na przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego.

Postępowanie układowe nie jest natomiast możliwe dla dłużników których suma wierzytelności spornych nie przekracza wyżej wskazanych 15%. Ma to uniemożliwić nieuczciwym dłużnikom celowe przedłużanie postępowania.

Największą zaletą otwarcia postępowania układowego jest fakt, że dłużnik w dalszym ciągu sprawuje zarząd swoim majątkiem – robi to jedynie pod nadzorem nadzorcy sądowego wyznaczonego przez sąd.

Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. w  art. 227 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 6-10 oraz ust. 2 i 3. Prawa restrukturyzacyjnego. Ponadto dłużnik musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.

Sąd może zażądać od dłużnika wpłacenia zaliczki na wydatki związanie z przeprowadzeniem postępowania o otwarcie postępowania układowego. Sąd ponadto może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Na jego wniosek, ale także na wniosek samego dłużnika Sąd może zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności.

Sąd co do zasady rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości układowej na posiedzeniu niejawnym, w terminie dwóch tygodniu od dnia złożenia wniosku. Jeżeli istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodniu.

Reasumując postępowanie to będzie prowadzone na analogicznych zasadach jak obecne postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Postępowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub są już niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal będzie w ręku przedsiębiorcy, będzie jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top