Ostatnim postępowaniem wprowadzonym przez Prawo restrukturyzacyjne jest postępowanie sanacyjne.

Postępowanie sanacyjne ma szczególny charakter z uwagi na szerszy niż w innych postępowaniach katalog dostępnych środków restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Ma ono pozwolić na kompleksowe przekształcenie firmy w sprawny i wydajny podmiot gospodarczy.

Postępowanie sanacyjne ma polegać na przeprowadzeniu restrukturyzacji poprzez oddłużenie przedsiębiorstwa i wdrożenie działań sanacyjnych, czyli takich czynności prawnych i działań faktycznych, które sprawią, że dłużnik odzyska zdolność wykonywania swoich zobowiązań. Niniejsze postępowanie wprowadza instrumenty, które do tej pory przysługiwały jedynie syndykowi w postępowaniu likwidacyjnym, teraz mają one zostać wykorzystane do ratowania przedsiębiorstwa.

W szczególności, w postępowaniu sanacyjnym, zgodnie z art. 298 ust. 1 i 2 PrRest, zarządca może odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, za zgodą sędziego komisarza.

Zgodnie z art. 300 PrRest otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy oraz wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same jak ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje zarządca.

Na podstawie art. 323  ust. 1 PrRest składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę za zgoda sędziego-komisarza, który określa warunki ich zbycia.

Aby prawidłowo i skutecznie przeprowadzić postępowanie sanacyjne oraz wdrożyć w życie działania sanacyjne niezbędne będzie sporządzenie przez zarządcę sądowego planu restrukturyzacyjnego. Plan ten ma kluczowe znaczenie, a jego odpowiednie przygotowanie, a w dalszych krokach przeprowadzenie odpowiada za sukces, albo porażkę restrukturyzacji.

Powyższe regulacje w sposób wyraźny odróżniają postępowanie sanacyjne od pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, pozwalając uznać, ze w postępowaniu sanacyjnym, oprócz restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, do czego dochodzi w ramach przyjęcia i zatwierdzenia układu, możliwe jest skorzystanie z instrumentów pozwalających na restrukturyzację majątku, kontraktów, zatrudnienia. Te regulacje, w połączeniu w zasadzie z pełną ochroną przed egzekucją, mogą realnie doprowadzić do uzdrowienia przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top