Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Ziro Pellet sp. z o.o.

Informujmy, ze Restrukta Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została nadzorcą układu Ziro Pellet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 14 kwietnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Ziro Pellet sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82/700, 00-844 Warszawa, KRS: 0000595886, NIP: 5272756298, REGON: 363495204.

Dzień układowy został wyznaczony na 14 maja 2022 r.

To Top