Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Tadeusz Roszkiewicz P.H.U. – GWB

Informujmy, ze Restrukta Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została nadzorcą układu Tadeusz Roszkiewicz P.H.U. – GWB w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 31 marca 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Tadeusz Roszkiewicz P.H.U. – GWB, ul. Zofii Nałkowskiej 35, 60-573 Poznań, PESEL 48031411419.

Dzień układowy został wyznaczony na 30 kwietnia 2022 r.

To Top