Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – VIA VOX RENT sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu VIA VOX RENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika VIA VOX RENT sp. z o.o., ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań, KRS 0000748703, NIP 7822836739, REGON 38135763.

Dzień układowy został wyznaczony na 13 maja 2022 r.

To Top