Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Andrzej Łyska Zakład Usług Leśnych

Informujmy, że Restrukta Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została nadzorcą układu Andrzej Łyska Zakład Usług Leśnych w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Andrzej Łyska Zakład Usług Leśnych, Bajera 1, 62-050 Dymaczewo Stare, PESEL 74072903774.

Dzień układowy został wyznaczony na 20 maja 2022 r.

To Top