Browar Czarnków SA – zatwierdzony układ

Zatwierdzony układ w Browarze Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. w sprawie o sygn. akt: XI GRz 57/21 zatwierdził układ zawarty w toku uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego wobec dłużnika Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce (KRS: 0000396902), w którym Izabela Rajczyk pełni funkcję nadzorcy wykonania układu.

Postanowienie jest prawomocne od dnia 25 listopada 2021 r.

We wszystkich grupach interesu za układem wypowiedziało się 56 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie  3.824.629,54 zł, co stanowiło 83,78 % sumy wierzytelności głosujących wierzycieli.

To Top