Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Roman Lewandowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Roman Lewandowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 18 maja 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Roman Lewandowski Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Wojska Polskiego 2a/8, 44-120 Pyskowice, NIP 9690496850, REGON 240079180.

Dzień układowy został wyznaczony na 17 czerwca 2022 r.

To Top