Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Gospodarstwo Rolne Jurga Rafał

Informujmy, że Restrukta Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została nadzorcą układu Gospodarstwo Rolne Jurga Rafał w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 13 maja 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Gospodarstwo Rolne Jurga Rafał, ul. Marcinkowskiego 6, 64-630 Ryczywół, PESEL: 89102002015, NIP: 6060039351.

Dzień układowy został wyznaczony na 22 czerwca 2022 r.

To Top