Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – AGRO-LASKOWNICA sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu AGRO-LASKOWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 27 maja 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika AGRO-LASKOWNICA sp. z o.o., Laskownica Wielka 24, 62-130 Laskownica Wielka, KRS 0000583454, NIP 7661994231, REGON 363025651.

Dzień układowy został wyznaczony na 26 czerwca 2022 r.

To Top