Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – Emilia Meble sp. z o.o.

Informujmy, że Izabela Rajczyk została nadzorcą układu Emilia Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 9 czerwca 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika Emilia Meble sp. z o.o., Łękno, Polwicka 16, KRS 0000445438, NIP 7861698750, REGON 30231069800000.

Dzień układowy został wyznaczony na 8 lipca 2022 r.

To Top