Postępowanie o zatwierdzenie układu – AUTO CAG sp. z o.o. sp. k.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki AUTO CAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w restrukturyzacji na podstawie art. 226a ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 z późn. zm.

W dniu 31 stycznia 2022 r. na Tablicy Ogłoszeń w Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych ukazało się zarządzenie nadzorcy układu o obwieszczeniu ustalenia dnia układowego wobec dłużnika AUTO CAG sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 31, 64-100 Leszno, KRS: 0000688604, NIP: 6972337977, REGON: 367869021.

Dzień układowy został wyznaczony na 27 stycznia 2022 r.

To Top