Korzyści dla dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Dłużnikiem jest podmiot niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, wobec którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.

Zasadniczo dłużnik sam otwiera postępowanie restrukturyzacyjne, jak na przykład w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, bądź też sam składa wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, czyli w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego.

Postępowanie o zatwierdzenie układu, w skrócie PZU, jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które wprowadzając reformę w zarządzaniu zadłużeniami, bądź w sposobie działania samego przedsiębiorstwa, zapobiegają ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstw.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest efektywnym narzędziemrestrukturyzacji przedsiębiorstwa w finansowo trudnych czasach.

Najważniejszym i priorytetowym dla dłużnika konsekwencją wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu jest zaistnienie okresu ochronnego wynoszącego 4 miesięcy, celem którego jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu, licząc od dnia dokonania obwieszczenia.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych dłużnika. Może jedynie skutkować ograniczeniami, w zakresie zarządzania majątkiem. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się pod dotychczasową firmą dłużnika z dodatkiem „w restrukturyzacji”.

Istotną zaletą PZU jest uzyskanie ochrony przeciwegzekucyjnej przez dłużnika, tj. dłużnik jest zabezpieczony przed czynnościami wierzycieli prowadzającymi do dochodzenia swoich należności, korzystając z kompetencji komornika do wyegzekwowania roszczeń.

Również kluczowe dla każdego dłużnika jest to, że wierzycieli nie mogą swobodnie wypowiedzieć istotnych dla firmy dłużnika kontraktów. Mogą to zrobić tylko w szczególnych przypadkach wskazanych w art. 256 ust. 3 Prawo restrukturyzacyjne.

 

To Top