Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zdecydowanie tak. Nowy zawód, doradca restrukturyzacyjny, powołany do życia ustawą, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i zmienia tym samym ustawę o licencji syndyka z dnia 15 czerwca 2007 r.

Więc kto to taki, ten doradca restrukturyzacyjny? W wielu artykułach czytamy „lekarz przedsiębiorstwa”. A ściślej rzecz ujmując profesjonalny podmiot (osoba fizyczna, bądź spółka prawa handlowego) posiadający stosowną licencję, którego głównym zadaniem jest ratowanie firmy i uzdrowienie jej sytuacji finansowej w taki sposób aby zapobiec upadłości.

Swoimi działaniami ma on kontrolować poczynania zadłużonego przedsiębiorcy, doradzać mu w zarządzaniu, wspomagać proces negocjacji i zawierania układu z wierzycielami. Natomiast w późniejszych etapach postępowania ma czuwać nad procesem realizacji zatwierdzonego przez sąd układu. Ustawodawca wychodzi z założenia, że doradca restrukturyzacyjny dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz praktycznemu przygotowaniu daje nadzieję na pozytywną realizację celów nowej ustawy.

Doradca restrukturyzacyjny ma być zawodem o charakterze komercyjnym. W odróżnieniu od syndyka, nadzorcy czy zarządcy sądowego ma funkcjonować nie tylko w ramach postępowania sądowego, ale także pozasądowego. Co za tym idzie kompetencje doradców będą znacznie szersze niż syndyków.

Osoba posiadająca licencję doradcy będzie mogła występować jako syndyk w postępowaniu upadłościowym, ale także będzie wykonywać tzw. czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, czyli – doradzać przedsiębiorcom jak zrestrukturyzować firmę, jak pozyskać nowe finansowanie, doradca będzie ustalał kierunek działań, ale także wskazywał poszczególne czynności w firmie, które mogą zrestrukturyzować koszty.

Istotnym jest, że o wyborze doradcy nie będzie decydował wyłącznie sąd. Duży wpływ na jego powołanie mieć będą wierzyciele i zarządzający.

Jak już wyżej zostało wspomniane doradcą restrukturyzacyjnym będzie mogła zostać osoba, która uzyska stosowną licencję. Wydawana ona będzie na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Wydanie licencji poprzedzone będzie egzaminem państwowym. W zależności od postępowania doradca będzie występował pod nazwą nadzorcy układu, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Wprowadzając zawód doradcy restrukturyzacyjnego ustawodawca chce wprowadzić podział na osoby przeprowadzające likwidację przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym oraz przeprowadzające czynności związane z restrukturyzacją. Wynika to z faktu silnego kojarzenie osoby syndyka z upadłością przedsiębiorstwa. Jednakże na gruncie prawa restrukturyzacyjnego ustawodawca przyjął zasadę autonomicznego przyznania uprawnień doradcy wszystkim licencjonowanym syndykom. Jest to zabieg zrozumiały. Brak niniejszej zasady wiązałby się ze sparaliżowaniem postępowań restrukturyzacyjnych do chwili uzyskania licencji przez wystarczającą ilość doradców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top