Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to dla wierzycieli szansa na przymusowe odzyskanie swoich należności, dla dłużników- istotna dolegliwość, która może mieć daleko idące skutki, jak choćby może doprowadzić przedsiębiorcę do stanu niewypłacalności. 

W ramach świadczonych przez nas usług obsługujemy prawnie zarówno wierzycieli jak i dłużników. 

Wierzycielom oferujemy w celu zwiększenia skuteczności egzekucji kompleksowy nadzór obejmujący reprezentację strony postępowania egzekucyjnego przed organami postępowania egzekucyjnego. Wspieramy wierzycieli zarówno w procesie o poszukiwanie majątku dłużników, opracowujemy wnioski egzekucyjne, współpracujemy z organami postępowania egzekucyjnego w toczących się sprawach.

Nasz oferta adresowana jest również do dłużników, którym pomagamy w negocjacjach z wierzycielami. Przygotowujemy wszelkie pisma w ramach postępowania egzekucyjnego, które mają na celu obronę interesów dłużnika. W zależności od przyczyn i zakresu utraty płynności finansowej doradzamy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub pomagamy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy lub upadłości konsumenckiej. Niewielu przedsiębiorców ma świadomość tego, że wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego może uchronić firmę przed upadłością i jednocześnie spowodować wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Czasowe wstrzymanie egzekucji ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy odzyskania płynności finansowej i następnie dokonywania spłaty swoich zobowiązań. 

Kontakt

    To Top