Obsługa prawna zarządców, nadzorców i syndyków

Obsługa prawna zarządców, nadzorców i syndyków

Nasz zespół doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych posiadających jednocześnie uprawnienia radców prawnych i adwokatów zapewnia bieżącą obsługę prawną postępowań prowadzonych przez zarządców, nadzorców i syndyków. Znając z praktyki problemy prawne, z którymi muszą mierzyć się doradcy restrukturyzacyjni, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

W ramach obsługi prawnej doradzamy najlepsze rozwiązania dla sprawnego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji czy też upadłości przedsiębiorcy. Oceniamy ryzyko związane z prowadzeniem sporów sądowych, zapewniamy również w tym zakresie zastępstwo prawne. Przygotowujemy rzetelne opinie prawne w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, udzielamy wsparcia w dochodzeniu zwrotu składników majątku objętych bezskutecznymi czynnościami prawnymi. W ramach naszych usług opracowujemy i przygotowujemy wszelkie wnioski, pisma oraz inne dokumenty, do których przygotowania są zobowiązani syndycy, nadzorcy i zarządcy.

Niedostateczna znajomość prawa może narazić syndyka, nadzorcę lub zarządcę na odpowiedzialność odszkodowawczą, dlatego też warto zaufać profesjonalistom, aby ustrzec się przed popełnieniem błędu. 

Kontakt

    To Top