Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (tzw. UPR) – przedłużone do 30 listopada 2021 r.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (zwana popularnie Tarczą 4.0.) wprowadziła nowy podtyp postępowania restrukturyzacyjnego. Miało to przyśpieszyć proces oddłużania przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się, w szczególności przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19. Jak się okazało, założenie to okazało się słuszne nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorców, których dochody spadły w związku z pandemią.

Proces uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego szybko zdobył popularność wśród przedsiębiorców dążących do uwolnienia się od nadmiaru długów. Dłużników zachęcało daleko idące przyspieszenie procedury postępowania w sprawie zatwierdzenia układu poprzez ograniczenie roli sądu na rzecz rozszerzenia kompetencji nadzorcy układu. Poza techniczną czynnością publikacji obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sąd angażował się w postępowaniu dopiero na etapie zatwierdzania układu z wierzycielami.

W związku z dużą popularnością uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, rząd zdecydował sie przedłużyć jego obowiązywanie do dnia 30 listopada 2021 roku.

Zobacz więcej:

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego tzw. UPR

UPR (uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne) a uchylenie zajęć rachunków bankowych

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (wprowadzone tarczą 4.0)

 

To Top