Tarcza antykryzysowa 2.0. – krótkie podsumowanie

Długo oczekiwana przez przedsiębiorców Tarcza 2.0. uzyskała w piątek podpis Prezydenta. Czy jednak na takie właśnie zmiany czekali przedsiębiorcy?  Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wedle zapowiedzi tarcza 2.0. miała znosić przede wszystkim limit dochodów dla osób prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie ubiegających się o zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS. Niestety, limit przychodów 15.600 zł pozostał.

Zwolnienie natomiast z obowiązku opłacania składek ZUS rozszerzono na firmy zatrudniające od 10-49 pracowników, z tym zastrzeżeniem, że będzie ono  ograniczone do wysokości  50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Dobrym rozwiązanie jest jednak to, że zlikwidowano limit przychodów w odniesieniu do przedsiębiorców ubiegających się o postojowe dla samozatrudnionych. Ci, aby dostać wsparcie, nadal muszą jednak spełnić warunek wprowadzony przez Tarcza 1.0.- ich spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi wynosić minimum 15 procent.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego (nie więcej jednak niż trzykrotnie). Zniesiony  został warunek granicznej kwoty przychodu w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność, przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.). Wprowadzono również zmianę dotyczącą świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, przyznawanych po raz pierwszy- dotychczas obowiązywał warunek obowiązywania umowy zawartej przed 1 lutego, a teraz przed 1 kwietnia 2020 r.

O pożyczkę może obecnie ubiegać się przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przychód z tytułu zwolnienia ze składek ZUS nie będzie stanowił przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie.

Wprowadzono również możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. (dotyczy wszystkich płatników składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Przeczytaj także:

1. Czy Twoja firma odczuwa już negatywne skutki związane z epidemią koronawirusa?
2. Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne?
3. Tarcza antykryzysowa a zwolnienie ze składek ZUS
4. Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top