Postępowanie o zatwierdzenie układu – SPJ SYSTEM Sp. z o.o.

Informujmy, ze Izabela Rajczyk została nadzorcą układu spółki z o.o. SPJ SYSTEM Sp. z o.o. w restrukturyzacji na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2021 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

W dniu 2 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenie o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy w/w ustawy wobec dłużnika SPJ SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 27, KRS000074557, NIP 5272862557 , REGON 381062744.

Dzień układowy został wyznaczony na 19 luty 2021 r.

To Top