Kto i na jakim etapie może wnosić o pre – pack (przygotowaną likwidację)?

Obecnie, po nowelizacji prawa upadłościowego, wprost zostało wskazane, ze podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków jest tylko uczestnik postępowania. Zgodnie bowiem z : art. 56a PU W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy.

Jest już zatem pełna zgoda, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może zostać złożony zarówno przez dłużnika, jak i każdego z wierzycieli postępowania upadłościowego. Przepis ten wskazuje, iż wniosek o zatwierdzenie warunków może zostać złożony również przez dłużnika, który nie składa własnego wniosku o ogłoszenie upadłości, w szczególności w odpowiedzi na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości (w tym również jako wniosek ewentualny, zgłoszony na wypadek gdyby sąd, pomimo przeciwnego stanowiska dłużnika, ogłosił jego upadłość).

Zmienione brzmienie art. 56a Prawa upadłościowego przewiduje, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży można złożyć „w postępowaniu o ogłoszenie upadłości”. Tak określony czasokres nie jest jednak precyzyjny i odpowiada tylko na część wątpliwości. O ile nie będzie już sporu co do tego, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie musi być złożony w tym samym momencie co wniosek upadłościowy i może to nastąpić później, to jednak nadal nie ma jasności co do momentu końcowego kiedy można to uczynić. Postępowanie o ogłoszenie upadłości zaczyna się w momencie złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego a kończy w momencie wydania przez sąd rozstrzygnięcia o otwarciu lub nie postępowania upadłościowego.

To Top